µRemote 2.0 er tilgjengeleg!

Før du installerer denne versjonen, avinstaller tidligere installert versjon!
Endringar/Nytt i 2.0 versjonen:


 • NYTT: Moglegheit for å bruke proxy innstillingane frå Internett Explorer
 • NYTT: Endre merkelapp (vil laste noverande merkelapp i ny merkelapp vindauge).
 • NYTT: Aktiver torrent fil assosiasjon direkte frå µRemote (under Innstillingar, General).
 • NYTT: Moglegheit for å sette opp µRemote til å starte automatisk når du logger på (under Innstillingar, General).
 • NYTT: Oversatt til Portugisisk (Brazil) (Takk til Tiago Rafael Cintra).
 • NYTT: Moglegheit til å aktivere/deaktivere globale huritgtastar.
 • NYTT: Du kan no lagre innlogging til så mange serverer du vil.
 • ENDRA: Reload Listing icon.
 • ENDRA: Settings.txt er no fullstendig kryptert.
 • ENDRA: Error.log vil no bli overskrevet etter 10 dagar eller om storleiken går over 200 KB.
 • FIKS: Nokre vilkårlege krasj når du lastar torrentar ved oppstart.
 • FIKS: Proxy oppkopling sente ikkje autentifikasjons header.
 • FIKS: Layout problem i skjema for "Legg til ny merkelapp".
Ynskjer også nytte denne anledningen til å minne om at nokre oversettingar manglar nokre linjer. Om du skulle ynskje å bidra kan du sjå dette innlegget.

Tips: Om du ynskjer å endre ikonet for µRemote, kan du ganske enkelt erstatte uRemote.exe.ico som du finner i samme mappe som uRemote.exe. Eg er ikkje so flink til å lage gode ikoner :)

Takk til alle som har kommenter µRemote.

µRemote 2.0 is out!

If you're going to install this, first uninstall any older version.Changelog:


 • ADD: Option to use proxy settings from Internet Explorer.
 • ADD: Edit label (will load the current label on the new label window).
 • ADD: Set file association from µRemote (in Preferences, General tab).
 • ADD: Option to load µRemote when you log in (in Preferences, General tab).
 • ADD: Translation to Portuguese (Brazil) (Thanks to Tiago Rafael Cintra).
 • ADD: Option to enable/disable global hotkeys.
 • ADD: Connection manager (Now you can store as many servers as you like).
 • CHANGE: Reload Listing icon.
 • CHANGE: Settings.txt is now fully encrypted.
 • CHANGE: Error.log will be overwritten after 10 days and if it sizes is > 200 KB.
 • FIX: Some random crashes when you load torrents at startup.
 • FIX: Proxy connection not sending authentication header.
 • FIX: Layout problem in form "Add new label".
Also, I'll like to take this opportunity to remind you that some languages are missing a few lines. If you want to contribute check this post.

Tip: If you want to change the filetype icon of µRemote, just replace uRemote.exe.ico that is located in the same folder of uRemote.exe. I'm not good making icons :)

Thanks to those who wrote comments on µRemote.

µRemote is coming, stay tuned

... a sneak peak of some new features


µRemote 1.9 er tilgjengelig

Hei alle samen, her er en ny versjon av µRemote.

Endringar i 1.9 utgåven

 • FIKS: Log koblingsfeil i Logger fanen.
 • FIKS: FR oversetting (kun ein bokstav LOL)
 • NYTT: Globale hurtigtaster for Start alle, gjennoppta paused, pause startede, stop alle
 • NYTT: Om en feil oppstår vil den bli logget til Logger fanen med stien til Error.log filen
 • ENDRET: Hurtigtaster for Planlegger er nå Globale og med en annen kombinasjon
Global Hurtigtaster (fungerer selv om µRemote er minimert)

 • Ctrl + Shift + A: Start alle torrentene
 • Ctrl + Shift + S: Stopp alle torrentene
 • Ctrl + Shift + Z: Gjennoppta alle pausede torrenter
 • Ctrl + Shift + X: Pause alle aktive torrenter
 • Ctrl + Shift + Q: Slå PÅ Planlegger
 • Ctrl + Shift + W: Slå AV Planlegger

Hurtigtaster (fungerer kun nå µRemote er i fokus)

 • Ctrl + R: Tvunget oppfrisking av listen
 • Ctrl + P: Åpne Innstillinger
 • F5: Vis/Skjul detaljert informasjon
 • F11: Åpne µTorrent WebUI i din standard nettleser