µRemote 2.0 er tilgjengeleg!

Før du installerer denne versjonen, avinstaller tidligere installert versjon!
Endringar/Nytt i 2.0 versjonen:


 • NYTT: Moglegheit for å bruke proxy innstillingane frå Internett Explorer
 • NYTT: Endre merkelapp (vil laste noverande merkelapp i ny merkelapp vindauge).
 • NYTT: Aktiver torrent fil assosiasjon direkte frå µRemote (under Innstillingar, General).
 • NYTT: Moglegheit for å sette opp µRemote til å starte automatisk når du logger på (under Innstillingar, General).
 • NYTT: Oversatt til Portugisisk (Brazil) (Takk til Tiago Rafael Cintra).
 • NYTT: Moglegheit til å aktivere/deaktivere globale huritgtastar.
 • NYTT: Du kan no lagre innlogging til så mange serverer du vil.
 • ENDRA: Reload Listing icon.
 • ENDRA: Settings.txt er no fullstendig kryptert.
 • ENDRA: Error.log vil no bli overskrevet etter 10 dagar eller om storleiken går over 200 KB.
 • FIKS: Nokre vilkårlege krasj når du lastar torrentar ved oppstart.
 • FIKS: Proxy oppkopling sente ikkje autentifikasjons header.
 • FIKS: Layout problem i skjema for "Legg til ny merkelapp".
Ynskjer også nytte denne anledningen til å minne om at nokre oversettingar manglar nokre linjer. Om du skulle ynskje å bidra kan du sjå dette innlegget.

Tips: Om du ynskjer å endre ikonet for µRemote, kan du ganske enkelt erstatte uRemote.exe.ico som du finner i samme mappe som uRemote.exe. Eg er ikkje so flink til å lage gode ikoner :)

Takk til alle som har kommenter µRemote.

No comments: