µRemote 2.1 er ute!

Endringar og nytt:

  • FIKS: feil visning av tider i log fanen (miks mellom 24 timars format og AM/PM)
  • FIKS: feil tvunget kjeldedelings ikon
  • ENDRA: forbetring av nokre metodar i høve til torrent status (lågare prosessor bruk)
  • ENDRA: 'sorter etter merkelapp' tekstboksen har nå fått vannmerke (dessverre enda på engelsk, vonar å få ordna dette snart)
  • NYTT: ny hurtig tast Ctrl + A: vel alle torrentar
  • NYTT: ny hurtig tast Ctrl + O: legg til torrent dialog boks
  • NYTT: status informasjon for tilkopla server
  • NYTT: venstre klikk på global opp-/nedlastingshastigheit for å stille denne*
*du kan endre verdien for dette under Innstillingar, Generelt fanen (skil mellom verdiane ved bruk av komma). Merk at du ikkje kan sjå kva som er gjeldande verdi, dette vil bli lagt til i kommande versjon av µRemote.


No comments: